Wprowadzenie o hydraulicznych układach zaopatrywania w ciepło

Dawniej każdy dom posiadał własną kotłownię, gdzie zazwyczaj spalano paliwa stałe. Z czasem z jednej kotłowni zwanej centralną, zaczęto tworzyć układy zasialjące kilka budynków, potem osiedla, następnie dzielnice, aż w końcu całe miasta.a. Ewolucję jaką przeszły hydrauliczne systemy zaopatrywania budynków w ciepło możliwe stało się dzięki wdrożeniu nowoczesnych na ówczas rozwiązań technologicznych. Pozwalały one docierać ze swoją ofertą jednostkom wytwarzającym ciepło do coraz to większej liczby odbiorców i dalej położnych.

Wstęp o hydraulicznych układach

Taki system zaopatrywania w ciepło nazywa się systemen scentralizowanym, a sposób zaopatrywania zdalczym. Oczywiście na zdjęciu u góry widać nowoczesny kocioł, a nie taki z początku XX wieku.

Pierwszy układ scentralizowany pojawił się w POlsce w Kobierzynie pod Krakowem w 1910 roku. Jako nośnika energii użyto pary z tamtejszej elektrowni. Rozwój ogrzewania zdalczynnego w naszym kraju nastąpił w okresie gospodarki planowej między 1960 rokiem , a 1980 rokiem. Zaletą ogrzewania zdalczynnego zasilanymi paliwami kopalnianymi jest częściowe wykożystanie energii normalnie uciekającej do atmosfery. Jest to kożystne z materialnego punktu widzenia, oraz korzystne dla środowiska, gdyż poprawia sprawność procesu spalania.

Ułady hydrauliczne

Duże systemy mają również wady jakimi są, duża bezwładność układu, wysokie koszta inwestycyjne, skomplikowana eksploatacja. W przypadku zasilań zdalczynnych opartycz na paliwach płynnych opłacalność takiego systemu zaczyna maleć.

« powrót