Elementy układu hydraulicznego kotłowni

Kocioł to ważny element każdej instalacji hydraulicznej. Powinien być odpowiednio dobrany ze względu na zapotrzebowanie cieplne naszego mieszkania bądź to domu. Inaczej mówiąc powierzchnia mieszkania musi być przeliczona na moc kotła liczona w Kw. Instalacja centralnego ogrzewania oprócz kotła powinnam mieć stosowne zabezpieczenia przed nadmiernym wzrostem temperatury i ciśnienia. Należy również odpowiednio dobrać automatykę która zapewnia optymalne działanie wszystkich elementów kotłowni.

kotłowniaRozróżniamy kotly tradycyjne, opalane paliwem stałym (węglem, koksem) i nowoczesne kotły gazowe (kondensacyjne i atmosferyczne). Instalacje hydrauliczne-grzewcze zasilane kotłami kondensacyjnymi, aby wykożystać efekt kondensacji powinny być specjalnie zaprojektowane,tzn. grzejniki powinny być "przewymiarowane" w stosunku do instalacji z kotłami atmosferycznymi. Kotły kondensacyjne apsorbują ciepło zawarte w spalinach, tym samym według odpowiedniego algorytmu, są one przyazne dla naszej kieszeni i dla środowiska. Nasz hydraulik warszawa i gazownik warszawa doradzi jaki kocioł najlepiej wybrać dla Państwa potrzeb.

Naczynia wzbiorcze w instalacjach hydraulicznych grzewczych

Pod wpływem ogrzewania wody przez kocioł w instalacji hydraulicznej centralnego ogrzewania, następuje zwiększenie objętości czynnika grzewczego, czyli woda zwiększa swoją objętość co powoduje że może dojść do uszkodzenia instalacji grzewczej. Aby temu zapobiec konieczne jest stosowanie naczyń wzbiorczych które kompensują te naprężenia. Stosuje się dwa rodzaje naczyń wzbiorczych. Naczynia otwarte wm kotłach opalanych paliwem stałym (węgiel, koks) i naczynia z gumową przeponą w kotłach gazowych. Do zalet naczyń z przeponą należy wymienić: ograniczenie korozji, bo woda nie ma ciągłego kontaktu z tlenem zawartym w powietrzu, wyeliminowanie niebezpieczeństwa zamarznięcia wody zimą, eliminacja odparowywania wody z instalacji do atmosfery (konieczność dopuszczania wody do instalacji hydraulicznej). Zatetą, natomiast naczyń otwartych moim zdaniem jest lepsze zabezpieczenie instalacji przed niekontrolowanym przegrzewem wody w instalacji. Praktyka mówi że w znakomitej większości przypadów instalacji z kotłem na gaz można by zastosować naczynie otwarte, lecz producenci kotłów gazowych zabraniaję jego stosowanie, pod rygorem utraty gwarancji.

Naczynia wzbiorcze w instalacjach ciepłej wody użytkowej

W instalacjach c.w.u. naczynia wzbiorcze przejmują zmiany objętości wody spowodowanych jej podgrzaniem. Naczynie wzbiorcze w instalacji wodnej umieszcza się na dopływie wody zimnej do podgrzewaczy. Dla zapewnie nia prawidłowego działania instalacji powinno być utrzyname na stałe ciśnienie wody na zasileniu instalacji czyli zazwyczaj za wodomierze powinien być zainstalowany regulator ciśnienia.

Podgrzewacze ciepłej wody użytkowej

Podgrzewacze można podzielić ze względu na przygotowanie ciepłej wody:

  • podgrzewacze pojemnościowe
  • podgrzewacze przepływowe

Jeden jak i drugi sposób może wystąpić za przyczyną spalanego gazu lub gorącej wody kotłowej jako czynnika grzejnego

Podgrzewacze pojemnościowe

Podgrzewacze pojemnościowe mają zastosowanie w budynkach o niewielkim zapotrzebowaniu na ciepłą wodę jak np, w komórkach, budynkach użyteczności publicznej, biura, urzędy i tam wszędzie gdzie nie ma centralnego przygotowania ciepłej wody użytkowej. Zaletą podgrzewaczy przepływowych są zapewne ich niewielkie rozmiary, oraz zużycie energii odpowiednie do zapotrzebowania na ciepłą wodę. Wadą jest nsłąby komfort ciepłej wody.

Podgrzewacze pojmnościowe (tzw.bojlery)

Podgrzewacze pojmnościowe (tzw.bojlery) gromadzą ciepłą wodę i trzymują ją wokreślonej temperaturze, tak aby parę osób po sobie mogło wziąć kąpiel w temperaturze zapewniającej odprwoedni komfort cieplny. Zaletą podgrzewaczy pojemnościowych jest fakt gromadzenia dżej ilości ciepłej wody, oraz komfort podczas kąpieli, wadą jest większe zużycie energii, choć to w zasadzie zależy czym podgrzewamy wodę: prądem, gazem, czy wodą kotłową.

« powrót

do góry strony