Anoda w zasobniku ciepłej wody użytkowej

ANODY MAGNEZOWE do emaliowanych wymienników i ogrzewaczy wody tzw. "bojlerów".

Zbiorniki podgrzewaczy wody zbudowane są z blachy stalowej. Bez działań zapobiegawczych stały dopływ świeżej wody wypełnionej tlenem prowadzi do szkód wywołanych procesem korozji. Dla zapewnienia bezpiecznego wieloletniego użytkowania producenci pokrywają wewnętrzną stronę zbiornika szklaną warstwą emalii ceramicznej. W procesie emaliowania przemysłowego -stopień pokrycia emalią przekracza 99,9% (wg wymagań normy DIN 4753 cz. 3.) nieuniknione są jednak niewielkie pory, które narażając zbiornik na korozję. Dlatego też nieodłącznym wyposażeniem każdego zbiornika emaliowanego musi być ANODA.

anoda w instalacji hydraulicznej anoda w instalacji hydraulicznej 2

anoda w instalacji hydraulicznej 3Dopiero łączne działanie tych dwóch czynników daje 100% bezpieczeństwo trwałości. Wynika to z faktu, że podczas powierzchniowej korozji własnej metali powstają strefy anodowe i katodowe, pomiędzy którymi płyną prądy elektryczne. Metal w strefach anodowych ulega rozpuszczaniu, a w strefach katodowych jest chroniony. Zjawisko to zostało wykorzystane przy "antykorozyjnej ochronie katodowej" i jest powszechnie stosowane przez producentów zbiorników emaliowanych, w których montowane są anody w dwóch głównych kategoriach:

  • anody magnezowe wytwarzające własny prąd ochronny
  • anody tytanowe tzw. obcoprądowe, zasilane z sieci elektrycznej

Dzięki elektrycznie przewodzącemu połączeniu anody ze stalą zbiornika, miejsca ewentualnych ubytków emalii stają się katodą i zamiast stali zbiornika rozpuszczeniu ulega anoda magnezowa, a korozja zbiornika ulega zatrzymaniu. Anoda magnezowa z powodu generowania prądu ochronnego i korozji własnej ulega przy tym stopniowemu rozpuszczeniu i wymaga okresowej wymiany. Zgodnie z normą DIN 4753 pierwsza konserwacja powinna być przeprowadzona najpóźniej po 2 latach . Następnie zalecana jest kontrola coroczna. O ile z pierwotnej średnicy anody pozostało mniej niż 1/3 zaleca się wymianę anody magnezowej na nową. Podstawowa reguła dla nowej anody – 200 g magnezu na m2 emaliowanej powierzchni zbiornika. Bardzo ważnym jest , aby wliczyć też powierzchnie wymiennika ciepła (tzw. wężownicy).

Źródło - http://anoda-m.pl/co-to-jest-anoda-magnezowa

« powrót